Bygglov

Vi kan regelverket

Bygglov, bygganmälan eller inget alls?

Ibland krävs inget bygglov för solceller, men det kan vara svårt för dig som kund att veta vad som gäller. Vi kan regelverket och kan också hjälpa dig att ta fram rätt handlingar för ansökan eller anmälan, om det krävs för just ditt solcellsprojekt.

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Solceller på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva mer än bara bygglov. Våra konsulter har även erfarenhet av ansökningar till exempelvis Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. Läs mer här.