Förstudie

Första steget mot egen solel

Börja med en förstudie

För att en solcellsinstallation ska få bästa möjliga ekonomi behöver den anpassas efter fastighetens elförbrukning. I förstudien vägs denna faktor in då vi räknar på installationens lönsamhet genom att titta på anläggningens storlek, uppskattad kostnad och förväntad årlig produktion. Vi utreder även eventuell skuggning som kan påverka solelproduktionen.

Beslutsunderlag för grön energi

Förstudien ger dig en tydlig sammanställning att använda som underlag när du ska besluta hur du vill gå vidare med dina solcellsplaner.

Vi kommer till dig

Ofta behövs ett platsbesök för att se aktuella taks förutsättningar och mått.