Projektering och upphandling

Sätt dina planer i verket

vi underlättar processen för alla inblandade parter

Vår kompetens sträcker sig från enklare förstudier av solcellsanläggningar till mer djupgående projektering, upphandling, projektledning kring installationer och besiktning av färdiga anläggningar. Vi jobbar med hela kedjan och vårt arbete handlar primärt om att säkerställa god projektekonomi, effektivitet och säkerhet. Genom vår erfarenhet kan vi förenkla annars invecklad dokumentation för entreprenören, vilket gör deras jobb mycket enklare och minimerar risken för felsteg.

Projektering

Vi gör en grundlig projektering där vi tittar på detaljer kring fastighetens förutsättningar till solcellsanläggning. Vi planerar för typ av installation, elanslutning samt placering av växelriktare. Självklart i samråd med dig som kund.

Upphandling

Efter projektering kan vi utforma upphandlingsunderlag / rambeskrivning med kravspecifikation samt krav på garantier för tänkt anläggning. Då vi är helt oberoende kan vi även ta fram underlag för offentliga upphandlingar.

Oberoende utvärdering av anbud

När entreprenörer lämnat anbud på projektet enligt upphandlingsunderlaget hjälper vi er att utvärdera anbuden och rekommendera lämplig entreprenör utifrån era krav och önskemål.

Vi har drönarkörkort

Med drönaren kan vi fotografera taket från flera vinklar och bygga en 3D-modell för att kunna se hur solcellerna kan placeras ut på bästa sätt. Eftersom vi enkelt kan identifiera uppstickande objekt och skuggade områden på taket och räknar med dessa faktorer hamnar våra simuleringar mycket nära verkligheten för bästa möjliga effektivitet och lönsamhet.