Solceller till ditt företag

SKRÄDDARSYDDA SOLCELLSANLÄGGNINGARSolcells-anläggningar FÖR FÖRETAG

Företagets väg mot egenproducerad solel

EcoTech Solenergi erbjuder konsulttjänster för solceller företag. Det första steget är oftast en förstudie där vi tittar på fastighetens förutsättningar samt gör en lönsamhetsberäkning för investeringen. Vi är inte knutna till någon specifik leverantör eller installatör av solceller utan är helt oberoende. Det innebär att vi inte har något egenintresse i hur många solcellspaneler som installeras utan endast vill att ni som kund får en anläggning som passar era unika förutsättningar och önskemål.

Vi hjälper sedan till att ta fram de handlingar som behövs för bygglovsansökan och därefter gör vi ett upphandlingsunderlag som kan användas vid upphandling av solcellsentreprenör. Under installationstiden kan vi fungera som projektledare och efteråt hjälper vi er att besikta den färdiga solcellsanläggningen.

Rätt från början

Hur vet ni om företagets fastigheter lämpar sig för solceller? Och hur väljer ni vilket tak om ni har flera byggnader? Hur går ni sedan vidare om ni får in offerter från installatörer med olika förslag på anläggningsstorlekar och placeringar? Vi kan hjälpa er med en objektiv förstudie där ni får en tydlig sammanställning att använda som underlag när ni ska fatta beslut om hur ni vill gå vidare.

Vi finns med er hela vägen

Vi kan finnas med er från första idé till slutbesiktad solcellsanläggning. Vill ni ha hjälp med drift och underhåll när anläggningen är på plats kan vi bistå även med detta.

Kundens bästa i fokus

För många är god lönsamhet och kort återbetalningstid det allra viktigaste vid en solcellsinstallation, men för andra kan anläggningens utseende eller att producera så mycket solel som möjligt för en viss budget vara det prioriterade. Vi anpassar oss till era önskemål!