Solcellsinstallation

SKRÄDDARSYDDA SOLCELLSANLÄGGNINGARSolcells-anläggningar

Din väg mot egenproducerad solel

EcoTech Solenergi erbjuder konsulttjänster för solcellsinstallationer. Det första steget är oftast en förstudie där vi tittar på fastighetens förutsättningar samt gör en lönsamhetsberäkning för investeringen. Vi är inte knutna till någon specifik leverantör eller installatör av solceller utan är helt oberoende. Det innebär att vi inte har något egenintresse i hur många solcellspaneler som installeras utan endast vill att du som kund får en anläggning som passar dina unika förutsättningar och önskemål.

Vi hjälper sedan till att ta fram de handlingar som behövs för bygglovsansökan och därefter gör vi en ett upphandlingsunderlag som kan användas vid upphandling av solcellsentreprenör. Under installationstiden kan vi fungera som projektledare och efteråt hjälper vi er att besiktiga den färdiga solcellsanläggningen.

Vi vänder oss huvudsakligen till dig som vill installera en anläggning på 20 kWp eller mer.

Rätt från början

Hur vet du om din fastighet lämpar sig för solceller? Och hur går du vidare om du får in offerter från installatörer med olika förslag på anläggningsstorlekar och placeringar? Vi kan hjälpa dig med en objektiv förstudie där du får en tydlig sammanställning att använda som underlag när du ska fatta beslut om hur du vill gå vidare.

Vi finns med dig hela vägen

Vi kan finnas med dig från första idé till slutbesiktigad solcellsanläggning. Och vill du ha hjälp med drift och underhåll när anläggningen är på plats kan vi bistå även med detta.

Kundens bästa i fokus

För många är god lönsamhet och kort återbetalningstid det allra viktigaste vid en solcellsinstallation, men för andra kan anläggningens utseende eller att producera så mycket solel som möjligt för en viss budget vara det prioriterade. Vi anpassar oss till dina önskemål!